home

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Groote Lindt BIZ | Bestuur

   
Voorzitter: John van Belle
Agro Delta Groep
  Parkmanager: Monique Walraven
ParkTrust B.V.
  Penningmeester: Claudius de Beer
Lubricant Industry De Oliebron BV
 
   
Secretaris: Anita Vat
Dis Netherlands BV
  Alg. bestuurslid: Bart Pluijmers
Heerema Zwijndrecht B.V.
  Alg. bestuurslid: Ton de Waal
Kerry (NL) B.V.
 
Wij willen u graag informeren over de aanpassingen in het bestuur van BIZ Groote Lindt. Vanaf januari 2019 hebben wij versterking gekregen van Claudius de Beer die de functie als penningmeester zal voortzetten en Ton de Waal als nieuw algemeen bestuurslid. Anita Vat heeft de functie als secretaris aangenomen.
Alle bestuursleden zijn bereikbaar via emailadres info@grootelindt.biz Monique Walraven beheert deze emailbox en zal uw bericht naar de juiste persoon doorsturen.
Groote Lindt BIZ | Organisatie


Experimentenwet
De BIZ is een experimentenwet opgericht door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. BIZ staat voor Bedrijven Investering Zone. Met een BIZ gaan bedrijven gezamenlijk investeren in een zone. Deze zone is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein. Voor een BIZ wordt een activiteitenplan opgezet waar de ondernemers inzicht krijgen in:

* WAT gaan we doen binnen de zone?
* HOE gaan we dit doen?
* WELKE begroting is van toepassing?
* HOEVEEL moet elke ondernemer gaan betalen?


BIZ plannen
De BIZ plannen zijn in het belang van de ondernemers en komen bovenop het dienstenniveau van de gemeente. De gemeente blijft te allen tijde verantwoordelijk voor haar taken. Bij voldoende draagvlak betalen uiteindelijk alle ondernemers mee. De gemeente stelt hiervoor een zogenaamde BIZ-heffing in en keert de opbrengst uit aan de vereniging of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert.


Bedrijventerrein Groote Lindt
In 2011 is op bedrijventerrein Groote Lindt de BIZ ingevoerd. Het betreft hier het gebied langs de Lindtsedijk van Brenntag tot Van Leeuwen Buizen inclusief de bijbehorende zijstraten. De Stichting BI-Zone Groote Lindt zet zich in voor een representatief bedrijventerrein waarbij in hoofdzaak de beveiliging van het gebied wordt verbeterd. Voor meer informatie omtrent de BIZ op Groote Lindt kunt u de PDF documenten downloaden.