x
23 april 2019 | Zwijndrecht
Logo Groote Lindt BIZ
Honingbijen vormen samen een hecht volk. Iedere bij heeft een taak, ten gunste van het hele volk. In de winter zitten ze maandenlang dicht op elkaar in de kast, in de zomer zijn ze 24 uur per dag, 7 dagen in de week aan het werk. Bij mooi weer is ongeveer de helft van de bijen overdag buiten op zoek naar voedsel. De andere helft zorgt ervoor dat het in de kast vlotjes verloopt. Het binnengebracht stuifmeel en de nectar moet worden opgeborgen, larven gevoed en nieuwe cellen gebouwd. De aanwezigheid van de koningin is essentieel voor de harmonie.

Komende week gaan de werkzaamheden starten voor het aanleggen van een bijenroute in de grasstrook langs de Lindtsedijk thv Agro Delta. De grond zal voorbewerkt worden voor het zadenmengsel dat later gezaaid gaat worden. Ook hebben we een imker gevonden die met zijn bijen kolonie zich wil vestigen op Groote Lindt. Deze imker zal hier een bijenkast voor plaatsen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Provincie en BIZ Groote Lindt

Heeft u vragen en/of opmerkingen kunt u dit altijd laten weten.

Met vriendelijke groet,

Monique Walraven
Parkmanager BIZ Groote Lindt



Lees het hele artikel!
Lees het hele artikel in PDF! pdf
Live



EEN BIJZONDER VOLK vestigt zich op bedrijventerrein Groote Lindt
23 april 2019 | Zwijndrecht
Logo Groote Lindt BIZ
xxx

xx

xx
xx
xx

xx

Lees het hele artikel!
Lees het hele artikel in PDF! pdf
Live



Uitnodiging bijeenkomst 7 november - MELD U NU AAN!!!
15 oktober 2019 | Zwijndrecht
Logo Groote Lindt BIZ
Uitnodiging Ondernemers bijeenkomst BIZ Groote Lindt
donderdag 7 november 16.45 uur tot 19.30 uur Binnenvaart Centre of Exellence

Ondernemersbijeenkomst bedrijventerrein Groote Lindt te Zwijndrecht

Datum: Donderdag 7 november
Tijdstip: 17.00 uur tot 19.30 uur
Locatie: Binnenvaart Centre of Excellence
Adres: Lindtsedijk 14b te Zwijndrecht

Programma:
16.45 tot 17.15 uur Inloop bijeenkomst
17.15 uur Welkomstwoord John van Belle en voorstellen bestuur
17.20 uur Burgemeester Hein Van der Loo aan het woord
17.30 uur John van Belle aan het woord
 • Nieuwe bedrijven gevestigd op Groote Lindt
 • 2020 verlenging BIZ Groote Lindt
 • Restitutie van de retributie
 • Bijen en productie honing
 • Vervoer over water
18.00 tot 19.30 uur Netwerken onder het genot van een buffet en drankje

Voor wie is deze bijeenkomst?
BIZ Groote Lindt organiseert deze bijeenkomst voor alle ondernemers gevestigd op bedrijventerrein Groote Lindt.

Hoe meld ik mij aan voor deze bijeenkomst?
U kunt aanmelden bij Monique door een e-mail te sturen. Geef hierbij de namen door van de gene die aanwezig zullen zijn.

Bestuur BIZ Groote Lindt
John van Belle, Claudius de Beer, Bart Pluijmers, Ton de Waal, Anita Vat en Monique Walraven

info@grootelindt.biz of 06-36155055

 



Ondernemerstop
21 mei 2019 | Zwijndrecht

Denkt u mee over de toekomst van ondernemers in Zwijdrecht?
Logo Groote Lindt BIZ


Lees het hele artikel!
Meld je hier aan
 



Informatieplicht energiebesparing
29 april 2019 | Zwijndrecht
Logo Groote Lindt BIZ
Bent u ondernemer? Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan bent u verplicht om voor 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen door te geven. Dit doet u via het landelijke eLoket. Inspecteurs van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid controleren hierop. De informatieplicht is een manier om de energiebesparing in Nederland te versnellen. Zo gaan we samen voor duurzame groei.

Doel van de wetswijziging is de energiebesparing in Nederland versnellen. De Wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen al jaren om energie te besparen. In 2019 geldt er naast de bestaande energiebesparingsplicht ook een informatieplicht. Deze is ingesteld door overheid en bedrijfsleven samen én helpt ons eraan te herinneren dat we hebben afgesproken om energie te besparen.

Lees het hele artikel in PDF! pdf
Live



EEN BIJZONDER VOLK vestigt zich op bedrijventerrein Groote Lindt
23 april 2019 | Zwijndrecht
Logo Groote Lindt BIZ
Honingbijen vormen samen een hecht volk. Iedere bij heeft een taak, ten gunste van het hele volk. In de winter zitten ze maandenlang dicht op elkaar in de kast, in de zomer zijn ze 24 uur per dag, 7 dagen in de week aan het werk. Bij mooi weer is ongeveer de helft van de bijen overdag buiten op zoek naar voedsel. De andere helft zorgt ervoor dat het in de kast vlotjes verloopt. Het binnengebracht stuifmeel en de nectar moet worden opgeborgen, larven gevoed en nieuwe cellen gebouwd. De aanwezigheid van de koningin is essentieel voor de harmonie.

Komende week gaan de werkzaamheden starten voor het aanleggen van een bijenroute in de grasstrook langs de Lindtsedijk thv Agro Delta. De grond zal voorbewerkt worden voor het zadenmengsel dat later gezaaid gaat worden. Ook hebben we een imker gevonden die met zijn bijen kolonie zich wil vestigen op Groote Lindt. Deze imker zal hier een bijenkast voor plaatsen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Provincie en BIZ Groote Lindt

Heeft u vragen en/of opmerkingen kunt u dit altijd laten weten.

Met vriendelijke groet,

Monique Walraven
Parkmanager BIZ Groote Lindt


Live



BEDRIJVENTERREIN GROOTE LINDT IN DE GEMEENTE ZWIJNDRECHT WEDEROM BELOOND MET KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN CONTINU SAMENWERKEN.
15 januari 2019 | Zwijndrecht
Logo Groote Lindt BIZ
Bedrijventerrein Groote Lindt in de gemeente Zwijndrecht heeft voor de tweede keer het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met Gemeente, Politie, Brandweer (ZHZ) en eventuele andere partijen zoals hier Parkmanagement ParkTrust en Alert Security, afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:

• het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig'
• beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging
• het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s, enz.
• investeringen in de openbare ruimte zoals groenvoorziening, straatverlichting, enz.


De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

In heel Nederland worden momenteel veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B-methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze: met alle partijen aan tafel om een veilig bedrijventerrein te realiseren. De KVO-methode wordt gezien als een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg. Terreinen die alle stappen hebben doorlopen krijgen aan het eind als waardering het Keurmerk toegewezen. Na drie jaar volgt een evaluatie en her certificering. Inmiddels hebben al meer dan 850 bedrijventerreinen in Nederland een Keurmerk behaald.

Live



KENNISGEVING AAN HET WEGVERKEER WEGAFSLUITING
11 nov 2018 | Zwijndrecht
Logo Groote Lindt BIZ
De minister van Infrastructuur en Waterstaat brengt het volgende ter kennis aan belanghebbende.

In verband met werkzaamheden aan de signaalgevers dienen diverse wegvakken op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk-Zuid en de N3 tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten.

Dit betreft:
a) Verbindingsweg van de A15 rechts (Europoort-Gorinchem) naar de A16 rechts (Rotterdam-Breda) (P-poot)
b) Afrit 22 (Zwijndrecht) van de A16 rechts (Rotterdam-Breda)


Lees het hele artikel in PDF! pdf
Live



Uitnodiging Ontbijtsessie:
Collectief vervoer op Groote Lindt en De Geer

23 juli 2018 | Zwijndrecht
Logo Groote Lindt BIZ
Ontbijtsessie: Collectief vervoer op Groote Lindt en De Geer
Wanneer:
30 augustus 2018
7.30 uur - 9.00 uur
  Waar:
Hotel Ara,
Veerweg 10 3336 LM Zwijndrecht


Beste ondernemer,

Voor de bedrijventerreinen de Geer, Groote Lindt en Bakestein heeft ParkTrust, na verkregen subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland, in samenwerking met de gemeente Zwijndrecht onderzocht of het mogelijk is om een pendelbus vanaf het station rechtstreeks naar de bedrijventerreinen te laten rijden. Op alle drie de bedrijventerreinen zijn er ondernemers die stagiaires en/of werknemers hebben die vanaf het station momenteel alleen lopend naar hun werk kunnen komen. Een rechtstreekse pendelbus verbinding naar de bedrijventerreinen zou voor hen uitkomst bieden. Ook de grote onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat in de regio (N3 – A16, e.d.) komen er binnenkort aan waardoor de bereikbaarheid over de weg naar verwachting voor flinke problemen gaat zorgen, een pendelbus vanaf het station kan dan uitkomst bieden. Daarnaast ervaren de bedrijventerreinen ook parkeerdruk.

Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd en er hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met mogelijke vervoerders. Naar aanleiding daarvan zouden we graag in het najaar, hopelijk vanaf 1 oktober a.s., een pilot starten. We nodigen u als betrokken ondernemer hierbij uit om de resultaten van het onderzoek met u te delen, maar ook om gezamenlijk de business case verder vorm te geven . Het doel van de ochtend is om commitment van de bedrijven te krijgen om de pilot uit te gaan voeren. Het ontbijt staat 30 augustus voor u gereed.

De bijeenkomst is voor de ondernemers op de bedrijventerreinen de Geer en Groote Lindt. Voor Bakestein wordt er separaat een aanpak ontwikkeld. Dit heeft vooral te maken met de rijtijden en de hoge frequentie die mogelijk is als we een niet te grote cirkel gaan rijden.
Vanuit de gemeente zal wethouder verkeer aanwezig zijn.

ParkTrust werkt in het project samen en met ondersteuning van:
 • Het bestuur van de BIZ Groote Lindt.
 • Het bestuur van ondernemersvereniging De Geer.
 • Samen Bereikbaar – Anna Schouten.
 • OVZ – voorzitter Gerard Vaandrager.
 • Van Gent Autoverhuur – Arie-Jaap van Gent.
 • Ames autobedrijven - Leen de Koning.
 • Vipre - Jos Mens.
Reserveert u alvast de datum in uw agenda?
Het programma ontvangt u halverwege de maand augustus en ik wil u vragen om zich aan te melden via de Parkmanager,

Monique Walraven
monique@parktrust.nl
06-36155055


Live



Monique Walraven Parkmanager
1 juni 2018 | Zwijndrecht
Logo Groote Lindt BIZ
Even voorstellen:
Sinds 1 juni 2018 is Monique Walraven de nieuwe parkmanager van industrieterrein Groote Lindt en volgt zij Dick Groen op.
Monique heeft 12 jaar ervaring in de beveiliging branche als business development medewerkster  en accountmanager en was onder andere werkzaam in Dordrecht en Papendrecht. Hierdoor heeft ze een groot netwerk op kunnen bouwen in de Drechtsteden. Ze woont zelf in Papendrecht en is ook goed bekend op de industrieterreinen van Zwijndrecht. Monique gaat zich de komende periode bezig houden met de veiligheid op ons bedrijventerrein, mobiliteitsprojecten, glasvezel en biodiversiteit. Daarnaast zal zij de communicatie tussen de ondernemers vergroten door o.a. het professionaliseren van de nieuwsbrief.
De komende periode zal zij zich bij gelegenheid aan u voorstellen.
Heeft u op voorhand al vragen dan kunt u haar bereiken via info@grootelindt.biz of op 06-36155055.





Kennisgeving WNZ-Z-083-2016 (A16 Li + Re, diverse afsluitingen Drechttunnel, week 15)
30 maart 2016 | Zwijndrecht
KENNISGEVING AAN HET WEGVERKEER WEGAFSLUITING
Logo Groote Lindt BIZ
De minister van Infrastructuur en Milieu brengt het volgende ter kennis aan belanghebbende.

In verband met het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden dient de Drechttunnel (A16) tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten.

Dit betreft:
a) Westbuis (1+2) van de Drechttunnel van de A16 Rechts (richting Breda) en bijbehorende afrit 21 (Dordrecht-Centrum)
b) Oostbuis (1+2) van de Drechttunnel van de A16 Links (richting Rotterdam)
c) Westbuis (3+4) van de Drechttunnel van de A16 Rechts (richting Breda), bijbehorende afrit 21 (Dordrecht-Centrum) en af- en toerit 22 (Zwijndrecht)
d) Oostbuis (3+4) van de Drechttunnel van de A16 Links (richting Rotterdam) en bijbehorende afrit 22 (Zwijndrecht)

De afsluitingen vinden plaats in:

Week 15
a) Van maandag 11 april 21:00 uur tot dinsdag 12 april 05:00 uur
b) Van dinsdag 12 april 21:00 uur tot woensdag 13 april 05:00 uur
c) Van woensdag 13 april 21:00 uur tot donderdag 14 april 05:00 uur
d) Van donderdag 14 april 21:00 uur tot vrijdag 15 april 05:00 uur


Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Bij slechte weersomstandigheden kan het werk uitgesteld worden.

"Lees de hele kennisgeving"
Live



Toekomstvisie bedrijventerrein Groote Lindt
8 februari 2016 | Dordrecht
Logo Groote Lindt BIZ
Een uitstekende thuishaven voor watergebonden bedrijven in de industrie en handel

Binnen het Economisch Programma 2014-2016 van de gemeente Zwijndrecht ligt de nadruk op het verbeteren van het vestigingsklimaat, de bereikbaarheid en de voorzieningen. Hiermee benadrukt de gemeente dat het gebied van groot belang is voor de lokale en regionale economie en dat verloedering van openbare en private ruimten voorkomen dient te worden. Binnen dit kader lopen er momenteel verschillende kwesties met veelal een onderlinge samenhang. Zo wordt een nieuwe kostendrager gezocht voor de vernieuwde Uilenkade, wil de gemeente haar eigen gronden beter benutten en moeten er keuzes worden gemaakt ten aanzien van de beschikbare geluidruimte voor bedrijven en het aanwezige spoor. Tevens moet de gemeente een keuze maken hoe wordt omgegaan met windenergie op Groote Lindt. Om de juiste keuzes te maken is meer inzicht nodig in deze kwesties en de onderlinge samenhang. ...


Lees het hele artikel in PDF! pdf
Live



Bekendmaking
21 december 2015 | Dordrecht
Logo Groote Lindt BIZ
Het college maakt bekend dat de gemeenteraad op 13 oktober 2015 de Verordening Bi-zone Groote Lindt 2016-2020 heeft vastgesteld. Op 15 december 2015 is uit de wettelijk verplichte draagvlakmeting een positief resultaat gebleken, waarmee de verordening in werking kan treden. De verordening geeft regels ten aanzien van de heffing voor de Bedrijven Investeringszone (Bi-zone) op bedrijventerrein Groote Lindt voor de periode 2016-2020. De verordening treedt op de achtste dag na die van bekendmaking in werking. Vanaf heden ligt de verordening voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente.


Lees het hele artikel in PDF! pdf
Live



Bedrijven Investeringszone (BIZ) op Groote Lindt
25 november 2015 | Zwijndrecht
Logo Groote Lindt BIZ
Geachte mede-ondernemers op Groote Lindt,

Vanaf woensdag 4 november 2015 ontvangt u een stembiljet van de gemeente Zwijndrecht. Hiermee kunt u tot en met dinsdag 1 december 2015 uw stem uitbrengen. Onderwerp is het al of niet voortzetten van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) op Groote Lindt.

De BIZ Groote Lindt heeft 1 doel en dat is het veilig houden van ons bedrijventerrein. In de afgelopen jaren zijn er een aantal mooie successen behaald (zie bijlage) waarbij verdachte personen zijn opgespoord en berecht. Het bestuur wil de BIZ daarom graag verlengen maar dat kan alleen met uw steun. We hopen dan ook dat u vóór de BIZ stemt.

Bij het stembiljet ontvangt u gedetailleerde informatie over het traject. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op, alvorens uw stem uit te brengen.

Met vriendelijke groet,

John van Belle
Luc Niessen
Anita Vat
Bart Pluijmers
Andre Slingerland


Lees de bijlage in PDF! pdf
Live



Persbericht | Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone ondertekend
21 oktober 2015 | Zwijndrecht
Logo Groote Lindt BIZ
Op 7 oktober hebben wethouder Robert Kreukniet (Economie) en John van Belle (voorzitter stichting BIZ Groote Lindt) de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Zwijndrecht en stichting BIZ Groote Lindt ondertekend. Hiermee zijn de afspraken vastgelegd die zullen gelden voor voortzetting van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) op het bedrijventerrein in de periode 2016-2020. Ook de gemeenteraad heeft een positief besluit genomen.

Mits een meerderheid van de ondernemers op het terrein bij de draagvlakmeting vóór voortzetting stemt, is de BIZ ook na 1 januari 2016 een feit.
Wethouder Robert Kreukniet: "Ik vind het positief dat deze verlenging er is gekomen. BIZ heeft inmiddels zijn waarde bewezen. Het laat zien dat bedrijven prima in staat zijn om collectief zorg te dragen over hun eigen bedrijventerrein. Ik hoop dat deze nieuwe periode net zo succesvol mag zijn als de afgelopen periode."

Investering in kwaliteit bedrijfsomgeving
Sinds 2011 is er op bedrijventerrein Groote Lindt een Bedrijven Investeringszone (BIZ) van kracht. Binnen een BIZ worden de lasten van collectieve investeringen gelijkmatig verdeeld onder alle ondernemers in een afgebakend gebied. Op deze manier creëren de ondernemers een financiële positie waarmee zij samen kunnen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. In de afgelopen jaren is op Groote Lindt voornamelijk geïnvesteerd in de veiligheid van het terrein, door middel van camerabewaking en surveillance. Zowel aan de kant van de BIZ-stichting als aan de kant van de gemeente zijn er positieve ervaringen met de werking van de BIZ. Aangezien een BIZ slechts ingesteld kan worden voor een periode van 5 jaar, werd het daarom tijd deze te verlengen.


Lees het artikel online!
Lees het hele artikel in PDF! pdf
Live



KENNISGEVING AAN HET WEGVERKEER WEGAFSLUITING
11 maart 2015 | Dordrecht
Logo Groote Lindt BIZ
In verband met inspectiewerkzaamheden aan de Wantijbrug dient de N3 rechts (Papendrecht–‘s-Gravendeel) ter hoogte van de Wantijbrug tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten. Wegens weersomstandigheden zijn de werkzaamheden op eerder ingeplande data niet doorgegaan (VRW-004-2015).

De afsluiting vinden plaats in; Week 12:
Van vrijdag 20 maart 20:00 uur tot zaterdag 21 maart 09:30 uur
Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Bij slechte weersomstandigheden kan het werk uitgesteld worden.

Lees het hele artikel in PDF!
Live



Persbericht
5 juli 2013 | Subsidie bedrijventerreinen Zwijndrecht.

SUBSIDIE VOOR GROOTE LINDT & BAKESTEIN
Logo Groote Lindt BIZ
Op vrijdag 5 juli heeft de “Stichting BIZ Groote Lindt” van de provincie Zuid-Holland € 9.350,- subsidie toegekend gekregen. Ook het bedrijventerrein Bakestein langs de A16 voldeed aan de eisen van de provincie en krijgt eenzelfde bedrag. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling en planvorming van de bedrijventerreinen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie heeft het bestuur van de BIZ Groote Lindt alsmede het bestuur van de in oprichting zijnde coöperatie Bakestein in samenwerking met ParkTrust al in februari een aanvraag ingediend bij de provincie. Nu het geld daadwerkelijk richting de ondernemers komt, lijkt dit het succes van de BIZ Groote Lindt te onderstrepen en biedt het nieuwe mogelijkheden voor bedrijventerrein Bakestein.

John van Belle, voorzitter van de BIZ Groote Lindt: In 2010 zijn we op Groote Lindt gestart met de bedrijveninvesteringszone (BIZ). Het doel van de BIZ is het vergroten van de veiligheid op Groote Lindt. Inmiddels is er een uitgebreid camerasysteem gerealiseerd en rijdt er op strategische tijden een beveiligingsdienst. Maar naast de beveiliging kunnen we nu meer betekenen voor ondernemers op Groote Lindt. Zo willen we onder andere leegstand tegengaan en onderzoek doen naar zaken die de ondernemers collectief op kunnen pakken. De subsidie biedt hiervoor mogelijkheden.

Ook Wim Stam, voorzitter van de coöperatie Bakestein, is erg verheugd. Even leek het erop dat we niet in aanmerking konden komen voor de subsidie omdat Bakestein nog geen identiteit had. Door een goede samenwerking tussen ParkTrust, het bestuur, de gemeente Zwijndrecht en de Kamer van Koophandel is het uiteindelijk toch goed gekomen. Gelukkig, want op Bakestein is al enkele jaren onvrede onder de ondernemers omtrent het beloofde dienstenniveau. Nu kunnen we parkmanagement nieuw leven in blazen om zodoende de kwaliteit van het bedrijventerrein een impuls te geven.

Lees het hele artikel in "STADSNIEUWS"! pdf
Live



Sterke toename in nep incasso e-mails
februari 2013 | ParkTrust Dordrecht
Logo Groote Lindt BIZ
ParkTrust.nl ziet de afgelopen dagen een toename van spamberichten die afkomstig lijken te zijn van, of verstuurd lijken te zijn namens, Nederlandse organisaties zoals KPN, Intrum Justitia en belastingkantoren.

De e-mails waarschuwen voor openstaande vorderingen en dreigen met incassoprocedures en dagvaardingen. Daarnaast bevatten de e-mails links naar websites waarop de ontvanger de betreffende incassomelding of openstaande rekening zou kunnen bekijken. Na het klikken op een dergelijke link zal echter geprobeerd worden om je computer te infecteren met een virus.

ParkTrust.nl raadt u dan ook aan dit soort e-mails direct te verwijderen en niet te klikken op links die hierin staan.

Zie hier twee voorbeelden in PDF! pdf
Spam




Grootse beveiliging voor Groote Lindt
januari 2013 | Zwijndrecht

Voor het bedrijventerrein ‘Groote lindt’ in Zwijdrecht heeft ParkTrust in samenwerking met de Verkerk Groep een bijzonder beveiligingsproject gerealiseerd.
Op het terrein zijn zo’n 90 bedrijven gevestigd, waaronder Agro Delta Groep,
Logo Groote Lindt BIZ
Heerema Groep, Van Leeuwen Buizen, Sime Darby Unimills, De Oliebron, Cordeel Nederland en Schokindustrie. Dit aan de Oude Maas gelegen industriële gebied wordt de komende jaren met subsidie van de provincie Zuid-Holland opgeknapt en geherstructureerd.

Wat is een BIZ
Door een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) kunnen kosten van de investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving verdeeld worden over de aanwezige ondernemers. Voorwaarde is dat de meerderheid van de ondernemers achter het plan staat en dat de activiteiten van de BIZ aanvullend zijn op de taken van de gemeente. Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers. De gemeente faciliteert en de ondernemers bepalen zelf of ze een BIZ willen en waar deze voor wordt ingezet. In het buitenland is het principe van BIZ in de praktijk een groot succes gebleken.

Lees het hele artikel in PDF! pdf
Live



Jaarlijkse Bijdrage KvK verdwijnt in 2013

KvK waarschuwt voor nepfacturen
Met ingang van 2013 is de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel afgeschaft en ontvangen ondernemers daarvoor geen factuur meer. De activiteiten worden voortaan gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken (EZ).
Logo Groote Lindt BIZ

Besparing
De jaarlijkse bijdrage die ondernemers betalen aan de Kamer van Koophandel is de afgelopen jaren steeds verder gedaald. Vorig jaar diende zich terecht de vraag aan of de inning van de heffing wellicht efficiënter kon. Facturering kost zowel de ondernemer als de Kamer van Koophandel tijd en geld. Hoewel de bijdrage aan de Kamer van Koophandel verdwijnt blijven ondernemers in de nieuwe situatie betalen voor de activiteiten die de Kamer van Koophandel oppakt om ondernemers verder te helpen met ondernemen. Dat gebeurt vanaf 2013 via het lastenkader voor het bedrijfsleven (belasting).


Nepfacturen
Rond de drukke feestdagen en in de stille zomerperiode zijn fraudeurs het meest actief. De Kamer van Koophandel waarschuwt ondernemers extra alert te zijn voor nepfacturen en goed te kijken waarvoor en over welke periode gefactureerd wordt. Over 2013 ontvangen ondernemers geen factuur van de Kamer van Koophandel voor de jaarlijkse bijdrage. Voor eventuele nog openstaande jaren kan nog wel een naheffing volgen.

kvk



Groote Lindt B.I.Z. gaat digitaal
13 juni 2012 | Nu OnLine de nieuwe website van Groote Lindt.
Logo Groote Lindt BIZ
We hebben hard gewerkt om deze website helemaal up to date te krijgen en hebben veel aandacht besteed aan de teksten, feiten en opsommingen. Helaas kan er altijd iets doorgeglipt zijn. Daar vragen wij uw expertise. Voor vragen, op- en of aanmerkingen over onze site, kunt u terecht bij onze ParkManager: Dick Groen op e-mail info @ grootelindt.biz.

Staat uw bedrijf onverhoopts niet in onze bedrijvenlijst, en u wilt er natuurlijk wel bij! Neem dan contact op met: info @ grootelindt.biz

Deze website is een onderdeel en eigendom van bedrijventerrein:
Groote Lindt B.I.Z. te Zwijndrecht.
Wij wensen bezoekers, ondernemers en belanghebbende veel plezier van en met onze internetsite.

Juni 2012 | Redactie

Live



STAATSCOURANT
15 februari 2012 | Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
Logo Groote Lindt BIZ
B&W van Zwijndrecht geven op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van het feit dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Groote Lindt’ met ingang van 16 februari 2012 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Het bestemmingsplan omvat het gebied aan de Zuidkant van de kern Zwijndrecht en omvat het bedrijventerrein Groote Lindt en het binnen de gemeente gelegen deel van de Oude Maas.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 16 februari 2012 tot en met 28 maart 2012 ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht, geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 tot 13:00 uur, woensdag van 13:00 tot 20:00 uur en zaterdag van 9:00 tot 12:00. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op www.zwijndrecht.nl (onder ruimtelijke plannen → bestemmingsplannen → bestemmingsplannen in procedure) en daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder bestemmings-plannen, zoek op Zwijndrecht).

Eenieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging bij de gemeenteraad zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestem-mingsplan Groote Lindt’ op de volgende wijze:
schriftelijk (adres: gemeente Zwijndrecht, postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht),
per e-mail (e-mailadres: gemeente @ zwijndrecht.nl),
mondeling, na afspraak met de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling (telefoon 14 078). B&W van Zwijndrecht, 15 februari 2012

Lees hier de pdf. pdf
staatscourant



BI-Zone op bedrijventerrein Groote Lindt
Beknopte samenvatting BI-Zone bijeenkomst 10 november 2011

Op 10 november 2011 heeft het bestuur van de stichting BI-Zone Groote Lindt te Zwijndrecht een informatie bijeenkomst georganiseerd om alle ondernemers binnen het BIZ-gebied te informeren over de BIZ activiteiten, met als doel een antwoord op eventuele vragen van ondernemers.
Logo Groote Lindt BIZ

Om 16:30 heet Dhr. J. van Belle een ieder van harte welkom. In de “introductiespeech” komt naar voren dat het bestuur van de BIZ-Stichting helaas door overmacht geen vliegende start heeft kunnen maken. Zo zorgde het verkrijgen van een BTW-nummer voor veel kopzorgen en liet de uitkering van de subsidieaanvraag bij de gemeente lang op zich wachten.

In de tussentijd is natuurlijk niet stil gezeten. Veiligheid op Groote Lindt is agendapunt nummer 1. Daarom is tbv het bedrijventerrein een cameraplan gemaakt waarna een uitvraag aan vier installateurs volgde. Door het definiëren van eisen aan techniek en het maken van een doelstelling is voorkomen dat men “appels met peren” is gaan vergelijken.

Door haar expertise, het meedenken met opdrachtgever en een prijs-technisch goede offerte heeft de Zwijndrechtse Verkerk Groep de opdracht gekregen voor het uitvoeren van Fase 1. Zonder graafwerk in de dijk (tussen 1 okt. en 1 apr. mag niet worden gegraven) wordt een minimale beveiliging van het terrein opgezet. Daarnaast worden in deze periode alle benodigde vergunningen aangevraagd. Vanaf 1 april 2012 wordt het totale project uitgevoerd.

Verder worden tijdens de presentatie de details van het cameraplan behandeld, geeft dhr. van Belle een update in zake de collectieve beveiliging / surveillancedienst / SBBZ en is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Tevens geeft dhr. van Belle aan dat de Stichting BI-Zone Groote Lindt een website op zal zetten om alle ondernemers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Vooruitlopend op de website is een e-mailadres in gebruik genomen. Hier kunt u eventuele vragen naar toe sturen:
info @ grootelindt.biz

Hier kunt u de BIZ nieuwsbrief downloaden. pdf
samenvatting



Uitnodiging | Stand van zaken BIZ
Zwijndrecht, 1 november 2011

Geachte medeondernemers,

Na het succesvol behalen van een BI-Zone (Bedrijven Investeringszone) voor bedrijventerrein Groote Lindt zijn wij op de achtergrond druk bezig geweest met alle voorbereidingen. Graag willen wij u een uitleg geven omtrent de activiteiten.
Logo Groote Lindt BIZ
Daarom wordt op donderdag 10 november speciaal voor alle ondernemers op bedrijventerrein Groote Lindt een bijeenkomst georganiseerd bij Houtgroep van Drimmelen. Tijdens deze bijeenkomst wordt een uitleg gegeven over de invulling van de beveiliging van het terrein. Tevens kunt u uw vragen en opmerkingen op dit gebied naar voren brengen.

Programma:
16.00: Inloop en ontvangst
16.30: John van Belle, voorzitter van Stichting BI-Zone Groote Lindt informeert u over de huidige voortgang en behaalde resultaten en vooruitzichten
16.50: Dick Groen (ParkTrust) en Wilco van der Peerle (firma Verkerk) praten u bij over het cameraplan en geven antwoord op inhoudelijke details
17.10: Discussie en gelegenheid tot stellen van vragen
17.30: Afsluiting

Wij rekenen op uw komst!
Met vriendelijke groet,
J. van Belle (voorzitter Stichting BI-Zone Groote Lindt)

Bekijk hier de uitnodiging pdf
Uitnodiging