Groote Lindt BIZ | BestuurVoorzitter: John van Belle


Agro Delta Groep

Parkmanager: Monique Walraven


ParkTrust B.V.

Penningmeester: Claudius de Beer


Lubricant Industry De Oliebron BV

Secretaris:: Ton de Waal


Kerry (NL) B.V.

Secretaris: Anita Vat


Dis Netherlands BV

Alg. bestuurslid: Bart Pluijmers


Oceanco

Alg. bestuurslid: Aart Nobel


A. Nobel en Zn.


Wij willen u graag informeren over de aanpassingen in het bestuur van BIZ Groote Lindt. Vanaf januari 2019 hebben wij versterking gekregen van Claudius de Beer die de functie als penningmeester zal voortzetten en Ton de Waal als nieuw algemeen bestuurslid. Anita Vat heeft de functie als secretaris aangenomen.
Alle bestuursleden zijn bereikbaar via emailadres info@grootelindt.biz Monique Walraven beheert deze emailbox en zal uw bericht naar de juiste persoon doorsturen.

Groote Lindt BIZ | OrganisatieExperimentenwet


De BIZ is een experimentenwet opgericht door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. BIZ staat voor Bedrijven Investering Zone. Met een BIZ gaan bedrijven gezamenlijk investeren in een zone. Deze zone is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein. Voor een BIZ wordt een activiteitenplan opgezet waar de ondernemers inzicht krijgen in:

* WAT gaan we doen binnen de zone?
* HOE gaan we dit doen?
* WELKE begroting is van toepassing?
* HOEVEEL moet elke ondernemer gaan betalen?


BIZ plannen


De BIZ plannen zijn in het belang van de ondernemers en komen bovenop het dienstenniveau van de gemeente. De gemeente blijft te allen tijde verantwoordelijk voor haar taken. Bij voldoende draagvlak betalen uiteindelijk alle ondernemers mee. De gemeente stelt hiervoor een zogenaamde BIZ-heffing in en keert de opbrengst uit aan de vereniging of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert.

Bedrijventerrein Groote Lindt


In 2011 is op bedrijventerrein Groote Lindt de BIZ ingevoerd. Het betreft hier het gebied langs de Lindtsedijk van Brenntag tot Van Leeuwen Buizen inclusief de bijbehorende zijstraten. De Stichting BI-Zone Groote Lindt zet zich in voor een representatief bedrijventerrein waarbij in hoofdzaak de beveiliging van het gebied wordt verbeterd. Voor meer informatie omtrent de BIZ op Groote Lindt kunt u de PDF documenten downloaden.


2021 - 2025
Het activiteitenplan 2021 – 2025
Folder: Samen voor een veilig & aantrekkelijk bedrijventerrein

Ondertekening uitvoeringsovereenkomst BIZ Groote Lindt


BIZ-Activiteitenplan
Uitvoeringsovereenkomst
Verordening
Wetgeving en Privacy

Bedrijven Investerings Zone Groote Lindt

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.