Groote Lindt BIZ | Nieuws

Incidentenoverzicht 2022:
Maart   november  

Incidentenoverzicht 2021:
januari - februari   maart   juni   juli  kop
juli 2022 | Zwijndrecht
xxx

PDF


Alert Security
augustus 2023 | Zwijndrecht
Alert Security verzorgt de collectieve beveiliging op bedrijventerrein Groote Lindt. Onderzoek heeft aangetoond dat collectieve beveiliging in combinatie met beveiligingscamera’s het aantal gevallen van onraad, onveilige situaties, inbraak en schade met maar liefst 80% reduceert. Hiertoe is een veiligheidsconcept uitgewerkt waarin alle op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven participeren. Hiernaast biedt Alert u aanvullende diensten aan tegen gereduceerde tarieven om u geheel te kunnen ontzorgen.

Onze Parkmanager Monique Walraven ontvangt van de surveillancerondes rapportages waar zij zo nodig actie op neemt. Hier ziet u een overzicht van de meldingen die zijn geregistreerd in de rapportages van juli 2023.KVO-B certificering
februari 2022 | Zwijndrecht

Bedrijventerrein BI-zone Groote Lindt heeft het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B) met succes verlengd voor 3 jaar.

Een onveilige bedrijfsomgeving kan voor veel schade en overlast zorgen en 'het ondernemen' behoorlijk in de weg zitten. Om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer op het bedrijventerrein gestructureerd en goed aan te kunnen pakken, maakten de ondernemers, het Parkmanagement, gemeente, politie, brandweer, surveillancedienst en eventuele andere partijen afspraken volgens het KVO-B. En met succes! Het certificaat van Bedrijventerrein BI-zone Groote Lindt is verlengd voor 3 jaar.

Door de mooie samenwerking in Zwijndrecht en de begeleiding van ParkTrust zijn er weer nieuwe doelstellingen opgesteld voor de komende jaren. U kunt hierbij denken aan;
- Veiligheidsgevoelens op het bedrijventerrein verhogen
- Overlast hard rijden op het bedrijventerrein verlagen
- Overlast parkeren vrachtwagens terugbrengen
- Aangifte/meldingsbereidheid verhogen

Wat kunt u als ondernemer met dit certificaat?
De aanwezigheid van het camerasysteem, inzet van mobiele surveillance en nu dus ook het behaalde KVO-B tezamen kunnen mogelijk voordeel opleveren . Er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen (waaronder Interpolis, Delta Loyd en Univé) die korting op hun opstal-, brand- en inventarisverzekeringen geven op basis van de aanwezige faciliteiten en/of diensten op Groote Lindt. De korting kan oplopen tot 10% van uw verzekeringspremie.
Klimaatadaptatie
juli 2021 | Zwijndrecht

De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar de klimaatverandering en de gevolgen ervan op bedrijventerrein Groote Lindt. Deze gevolgen leiden tot problemen op het terrein en binnen de bedrijfspanden, waardoor oplossingen hiervoor hard nodig zijn. Met dank aan jullie uitgebreide respons op de enquête worden er binnen het adviesrapport verschillende maatregelen getoond die u als ondernemer kunt treffen om duurzaamheid een rol te laten spelen binnen uw bedrijf en de gevolgen te beperken.

Mocht u nog vragen hebben over het rapport, horen wij dat graag.

Rapport Groote Lindt


Gegevens snelheidsbord locatie Kooiman
3 november 2020 | Zwijndrecht
Beste ondernemers gevestigd op de Groote Lindt,

Zoals velen van jullie weten heeft er enige tijd een snelheidsmeter op de Lindtsedijk ter hoogte van Kooiman gestaan. Dit is de tweede locatie van de meter, de eerste locatie was namelijk ter hoogte van Sime Darby. Deze meter slaat de gegevens op van alle voertuigen die deze meter passeren. Afgelopen week is deze meter uitgelezen en de resultaten ervan zijn erg verschillend. De bijlage laat zien dat een groot deel van de voertuigen boven toegestane snelheid rijdt en één enkeling zelfs 175 km/uur! De snelheidsmeter is nu verplaatst naar de Merwedeweg, waar over een tijd ook de snelheden worden uitgelezen.

Infographic snelheid Lindtsedijk

Nina Verheij
Stagiaire ParkTrust


Verlenging BI-zone Groote Lindt 20210-02025
15 september 2020 | Zwijndrecht
Op dinsdag 15 september heeft notaris Bieringa te Zwijndrecht de stemmen geteld die zijn binnen gekomen voor de draagvlakmeting voor voortzetting van de Bedrijven Investeringszone (BI-zone) op bedrijventerrein Groote Lindt. 

Tenminste de helft van de bijdrageplichtigen moest aan de stemming hebben meegedaan. Van de 139 stemgerechtigden zijn 110 stemmen uitgebracht, hiervan waren 2 stemmen te laat binnen (15 september) en 4 stembiljetten niet juist ingevuld.

Van deze stemmen moest tenminste 2/3 vóór hebben gestemd.
Van de 104 geldige stemmen waren 103 stemmen voor de BI-zone en 1 stem tegen de BI-zone.

De voorstemmers moesten samen méér WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmer(s). Hier is aan voldaan.

Dit betekent dat de BI-zone op Groote Lindt ook in de periode 2021-2025 van kracht is. We hebben er het volste vertrouwen in dat de BI-zone, net als in de voorgaande periode, een positieve bijdrage levert aan de bedrijfsomgeving op Groote Lindt.Klaar voor de toekomst!
30 april 2020 | Zwijndrecht
We hebben de website van GrooteLindt.BIZ in een nieuwe jas gehesen. Niet alleen qua uitstraling maar ook de content.
Op de bedrijvenpagina's staan de bedrijven vermeld die gehuisvest zijn op bedrijventerrein Groote Lindt. Staat uw bedrijf hier onverhoopts niet bij of kloppen uw gegevens niet meer? U kunt dit melden bij uw parkmanager Monique, zij zorgt dat dit geregeld wordt voor u.


Uitnodiging bijeenkomst 7 november - MELD U NU AAN!!!
15 oktober 2019 | Zwijndrecht
Uitnodiging Ondernemers bijeenkomst BIZ Groote Lindt
donderdag 7 november 16.45 uur tot 19.30 uur Binnenvaart Centre of Exellence

Ondernemersbijeenkomst bedrijventerrein Groote Lindt te Zwijndrecht

Datum: Donderdag 7 november
Tijdstip: 17.00 uur tot 19.30 uur
Locatie: Binnenvaart Centre of Excellence
Adres: Lindtsedijk 14b te Zwijndrecht

Programma:
16.45 tot 17.15 uur Inloop bijeenkomst
17.15 uur Welkomstwoord John van Belle en voorstellen bestuur
17.20 uur Burgemeester Hein Van der Loo aan het woord
17.30 uur John van Belle aan het woord
  • Nieuwe bedrijven gevestigd op Groote Lindt
  • 2020 verlenging BIZ Groote Lindt
  • Restitutie van de retributie
  • Bijen en productie honing
  • Vervoer over water
18.00 tot 19.30 uur Netwerken onder het genot van een buffet en drankje

Voor wie is deze bijeenkomst?
BIZ Groote Lindt organiseert deze bijeenkomst voor alle ondernemers gevestigd op bedrijventerrein Groote Lindt.

Hoe meld ik mij aan voor deze bijeenkomst?
U kunt aanmelden bij Monique door een e-mail te sturen. Geef hierbij de namen door van de gene die aanwezig zullen zijn.

Bestuur BIZ Groote Lindt
John van Belle, Claudius de Beer, Bart Pluijmers, Ton de Waal, Anita Vat en Monique Walraven

info@grootelindt.biz of 06-36155055


Ondernemerstop
21 mei 2019 | Zwijndrecht


Lees het hele artikel!


Live
Informatieplicht energiebesparing
29 april 2019 | Zwijndrecht
Bent u ondernemer? Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan bent u verplicht om voor 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen door te geven. Dit doet u via het landelijke eLoket. Inspecteurs van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid controleren hierop. De informatieplicht is een manier om de energiebesparing in Nederland te versnellen. Zo gaan we samen voor duurzame groei.

Doel van de wetswijziging is de energiebesparing in Nederland versnellen. De Wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen al jaren om energie te besparen. In 2019 geldt er naast de bestaande energiebesparingsplicht ook een informatieplicht. Deze is ingesteld door overheid en bedrijfsleven samen én helpt ons eraan te herinneren dat we hebben afgesproken om energie te besparen.

Lees het hele artikel in PDF! pdf


Live
EEN BIJZONDER VOLK vestigt zich op bedrijventerrein Groote Lindt
23 april 2019 | Zwijndrecht
Honingbijen vormen samen een hecht volk. Iedere bij heeft een taak, ten gunste van het hele volk. In de winter zitten ze maandenlang dicht op elkaar in de kast, in de zomer zijn ze 24 uur per dag, 7 dagen in de week aan het werk. Bij mooi weer is ongeveer de helft van de bijen overdag buiten op zoek naar voedsel. De andere helft zorgt ervoor dat het in de kast vlotjes verloopt. Het binnengebracht stuifmeel en de nectar moet worden opgeborgen, larven gevoed en nieuwe cellen gebouwd. De aanwezigheid van de koningin is essentieel voor de harmonie.

Komende week gaan de werkzaamheden starten voor het aanleggen van een bijenroute in de grasstrook langs de Lindtsedijk thv Agro Delta. De grond zal voorbewerkt worden voor het zadenmengsel dat later gezaaid gaat worden. Ook hebben we een imker gevonden die met zijn bijen kolonie zich wil vestigen op Groote Lindt. Deze imker zal hier een bijenkast voor plaatsen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Provincie en BIZ Groote Lindt

Heeft u vragen en/of opmerkingen kunt u dit altijd laten weten.

Met vriendelijke groet,

Monique Walraven
Parkmanager BIZ Groote Lindt


Live
BEDRIJVENTERREIN GROOTE LINDT IN DE GEMEENTE ZWIJNDRECHT WEDEROM BELOOND MET KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN CONTINU SAMENWERKEN.
15 januari 2019 | Zwijndrecht
Bedrijventerrein Groote Lindt in de gemeente Zwijndrecht heeft voor de tweede keer het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met Gemeente, Politie, Brandweer (ZHZ) en eventuele andere partijen zoals hier Parkmanagement ParkTrust en Alert Security, afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:

• het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig'
• beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging
• het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s, enz.
• investeringen in de openbare ruimte zoals groenvoorziening, straatverlichting, enz.


De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

In heel Nederland worden momenteel veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B-methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze: met alle partijen aan tafel om een veilig bedrijventerrein te realiseren. De KVO-methode wordt gezien als een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg. Terreinen die alle stappen hebben doorlopen krijgen aan het eind als waardering het Keurmerk toegewezen. Na drie jaar volgt een evaluatie en her certificering. Inmiddels hebben al meer dan 850 bedrijventerreinen in Nederland een Keurmerk behaald.


Monique Walraven Parkmanager
1 juni 2018 | Zwijndrecht
Even voorstellen:
Sinds 1 juni 2018 is Monique Walraven de nieuwe parkmanager van industrieterrein Groote Lindt en volgt zij Dick Groen op.
Monique heeft 12 jaar ervaring in de beveiliging branche als business development medewerkster  en accountmanager en was onder andere werkzaam in Dordrecht en Papendrecht. Hierdoor heeft ze een groot netwerk op kunnen bouwen in de Drechtsteden. Ze woont zelf in Papendrecht en is ook goed bekend op de industrieterreinen van Zwijndrecht. Monique gaat zich de komende periode bezig houden met de veiligheid op ons bedrijventerrein, mobiliteitsprojecten, glasvezel en biodiversiteit. Daarnaast zal zij de communicatie tussen de ondernemers vergroten door o.a. het professionaliseren van de nieuwsbrief.
De komende periode zal zij zich bij gelegenheid aan u voorstellen.
Heeft u op voorhand al vragen dan kunt u haar bereiken via info@grootelindt.biz of op 06-36155055.


Live
Toekomstvisie bedrijventerrein Groote Lindt
8 februari 2016 | Dordrecht
Binnen het Economisch Programma 2014-2016 van de gemeente Zwijndrecht ligt de nadruk op het verbeteren van het vestigingsklimaat, de bereikbaarheid en de voorzieningen. Hiermee benadrukt de gemeente dat het gebied van groot belang is voor de lokale en regionale economie en dat verloedering van openbare en private ruimten voorkomen dient te worden. Binnen dit kader lopen er momenteel verschillende kwesties met veelal een onderlinge samenhang. Zo wordt een nieuwe kostendrager gezocht voor de vernieuwde Uilenkade, wil de gemeente haar eigen gronden beter benutten en moeten er keuzes worden gemaakt ten aanzien van de beschikbare geluidruimte voor bedrijven en het aanwezige spoor. Tevens moet de gemeente een keuze maken hoe wordt omgegaan met windenergie op Groote Lindt. Om de juiste keuzes te maken is meer inzicht nodig in deze kwesties en de onderlinge samenhang. ...

Lees het hele artikel in PDF! pdf


Live
Bekendmaking
21 december 2015 | Dordrecht
Het college maakt bekend dat de gemeenteraad op 13 oktober 2015 de Verordening Bi-zone Groote Lindt 2016-2020 heeft vastgesteld. Op 15 december 2015 is uit de wettelijk verplichte draagvlakmeting een positief resultaat gebleken, waarmee de verordening in werking kan treden. De verordening geeft regels ten aanzien van de heffing voor de Bedrijven Investeringszone (Bi-zone) op bedrijventerrein Groote Lindt voor de periode 2016-2020. De verordening treedt op de achtste dag na die van bekendmaking in werking. Vanaf heden ligt de verordening voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente.

Lees het hele artikel in PDF! pdf


Live
Bedrijven Investeringszone (BIZ) op Groote Lindt
25 november 2015 | Zwijndrecht
Geachte mede-ondernemers op Groote Lindt,

Vanaf woensdag 4 november 2015 ontvangt u een stembiljet van de gemeente Zwijndrecht. Hiermee kunt u tot en met dinsdag 1 december 2015 uw stem uitbrengen. Onderwerp is het al of niet voortzetten van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) op Groote Lindt.

De BIZ Groote Lindt heeft 1 doel en dat is het veilig houden van ons bedrijventerrein. In de afgelopen jaren zijn er een aantal mooie successen behaald (zie bijlage) waarbij verdachte personen zijn opgespoord en berecht. Het bestuur wil de BIZ daarom graag verlengen maar dat kan alleen met uw steun. We hopen dan ook dat u vóór de BIZ stemt.

Bij het stembiljet ontvangt u gedetailleerde informatie over het traject. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op, alvorens uw stem uit te brengen.

Met vriendelijke groet,

John van Belle
Luc Niessen
Anita Vat
Bart Pluijmers
Andre Slingerland

Lees de bijlage in PDF! pdf


Live
Grootse beveiliging voor Groote Lindt
januari 2013 | Zwijndrecht
Voor het bedrijventerrein ‘Groote lindt’ in Zwijdrecht heeft ParkTrust in samenwerking met de Verkerk Groep een bijzonder beveiligingsproject gerealiseerd.
Op het terrein zijn zo’n 90 bedrijven gevestigd, waaronder Agro Delta Groep, Heerema Groep, Van Leeuwen Buizen, Sime Darby Unimills, De Oliebron, Cordeel Nederland en Schokindustrie. Dit aan de Oude Maas gelegen industriële gebied wordt de komende jaren met subsidie van de provincie Zuid-Holland opgeknapt en geherstructureerd.

Wat is een BIZ
Door een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) kunnen kosten van de investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving verdeeld worden over de aanwezige ondernemers. Voorwaarde is dat de meerderheid van de ondernemers achter het plan staat en dat de activiteiten van de BIZ aanvullend zijn op de taken van de gemeente. Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers. De gemeente faciliteert en de ondernemers bepalen zelf of ze een BIZ willen en waar deze voor wordt ingezet. In het buitenland is het principe van BIZ in de praktijk een groot succes gebleken.

Lees het hele artikel in PDF! pdf

Bedrijven Investerings Zone Groote Lindt

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.