Groote Lindt | Parkmanagement

ParkTrust BV uit Dordrecht verzorgt het parkmanagement op bedrijventerrein Groote Lindt. ParkTrust is actief op meer dan 50 bedrijventerreinen. Op elk van deze bedrijventerreinen hebben de ondernemers 1 vast aanspreekpunt.

De parkmanager draagt zorg voor een goede communicatie op het bedrijventerrein tussen de ondernemers onderling maar ook tussen de ondernemers en de gemeente.

Bij een parkmanager kunnen o.a. de volgende taken worden neergelegd:Maar bovenal zorgt de parkmanager ervoor dat het terrein er netjes bij ligt en dat de verantwoordelijken hun taken uitvoeren om het bedrijventerrein aantrekkelijk te houden.

De parkmanager van bedrijventerrein Groote Lindt is Monique Walraven. Los van Groote Lindt is zij parkmanager op bedrijventerrein De Geer, Bakestein, Gors, Molenvliet en TersteegheRing in Zwijndrecht.

Omdat ParkTrust onafhankelijk is en geen enkele voorkeur heeft voor installateurs, distributeurs of dienstverleners, blijven de werkzaamheden van de parkmanager transparant en zullen alle door de parkmanager behaalde voordelen ten gunste van de ondernemers komen.

U kunt de parkmanager telefonisch bereiken op 06 36 15 50 55 of via e-mail op: info@grootelindt.biz

Bedrijven Investerings Zone Groote Lindt

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.